Без риск от глоби и грешки с Кодекса на труда!

С промо абонамент за Портал ТРЗ Нормативи + право на 6 консултации с експертите!

Бързи и точни решения - 24/7/365!

Уважаеми г-н/г-жо ТРЗ служител,


 
Казусите, с които се сблъсквате са най-различни. От назначаването, през осигуряването, начисляване на трудов стаж, отпуски, болнични, та чак до прекратяването на трудовите правоотношения със служителите във фирмата.
 
Промените в Кодекса на труда, но и в трудовото законодателство като цяло, също са не малко на брой. А и тепърва предстои да стават още повече.
 
Да намерите точното решение невинаги е лека задача.
 
Една грешка от Ваша страна и това би могло да доведе до солидни глоби, както за Вас самите, така и за работодателите Ви.
 
 
Ето защо има експерти, които работят за Вас по 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината!

Избирайки да се доверите на специалистите, Вие всъщност избирате спокойствие и сигурност в практиката си.


Именно днес Ви предлагаме да изберете между два варианта, с които да улесните работата си като ТРЗ служители:


Вариант 1: Промо абонамент за Портал ТРЗ Нормативи с право на 6 консултации по имейл с наш експерт по Ваш трудово правен въпрос.


Консултациите можете да използвате за период от 12 месеца, като Вие решавате кога да се допитате до експертно мнение. Паралелно с това, получавате пълен достъп до най-големия портал на ТРЗ служителите в България – Портал ТРЗ Нормативи. Там ще откриете конкретни експертни решения на реални казуси, възникнали в практиката на колегите Ви. Цял архив с над 4000 решения на казуси от областите: Заетост; Законодателни промени; Заплата; Кодекс на труда; Командировки; Лични данни; Назначаване; Напускане; Неплатен отпуск; Обучение; Отпуск; Съкращения/ Уволнения; Трудов стаж; Подаване на декларации обр. 1 и 6 и още много, много други!

Внимание! Всеки новопостъпил въпрос в Портал ТРЗ Нормативи и неговият съответен експертен отговор ще бъде достъпен до Вас за целия период на абонамента Ви!
Вариант 2: Промо абонамент за Портал ТРЗ Нормативи, отново с право на 6 консултации с наш експерт, само че този път с възможност за консултация и по телефон. Вие избирате как да зададете въпроса си – по имейл или по телефон.


Периодът, в който можете да използвате 6-те консултации, отново е 12 месеца от заплащането на абонамента Ви. В допълнение, получавате всичко останало – пълен достъп до архива на Портал ТРЗ Нормативи с въпроси на колегите Ви и експертните отговори по тях, както и достъп до онези решения, които тепърва предстои да бъдат публикувани в портала, с всички бъдещи промени от законодателството!
 


Внимание! Промоционалните абонаменти са валидни в срок до 48 часа! След това цените и условията по абонаментите ще бъдат различни и няма да имате възможност да се възползвате от тях.
 

 


 
За да бъдем по-конкретни, ще Ви дадем точни примери относно функционалността на Портал ТРЗ Нормативи.

                  
Какво НЕ Е Портал ТРЗ Нормативи:

Портал ТРЗ Нормативи не е нито търсачката в google, нито безплатен форум, където абсолютно всеки може да отговаря на въпроси, свързани с практиката в трудовото право.


 

Какво Е Портал ТРЗ Нормативи:

✔️ Портал ТРЗ Нормативи е място, където отговори дават само и единствено експерти с дългогодишен опит в областта на трудовото право. В отговорите си експертите съобразяват последните промени от трудовото законодателство, конкретните условия и ситуации, за които ТРЗ служителите търсят решения.
 
✔️ Портал ТРЗ Нормативи е място, където ще получите на 100% верен и адекватен отговор.

✔️ Портал ТРЗ Нормативи е място, където ще имате достъп до експертни статии и анализи, свързани с промени в законодателството, прилагането им на практика, както и ежеседмичен данъчно-осигурителен календар с всички срокове и декларации, които трябва да подадете.

 
Внимание! Всеки въпрос, зададен в портала, получава експертен отговор до 24 часа от запитването! Без значение дали сте задали въпроса си в събота или неделя, Вие ще получите отговор навреме, за да можете да предприемете конкретни действия в ситуацията, в която се намирате.


Ето и само малка част от примерите за казуси, които вече намериха своите експертни решения и спестиха глоби и множество притеснения на колегите Ви:
Начисляване на клас за прослужено време по втори трудов договор
 

Въпрос: Назначихме служителка на 2 часа по допълнителен трудов договор през месец 01.2021 г. Днес тя ни информира, че по основния ѝ трудов договор, където работи на 8 часа, не ѝ заплащат % клас и поиска ние да ѝ начисляваме и изплащаме. Трябва ли ние като 2-ри работодател за 2 часа да начисляваме клас за прослужено време?
 
 
Отговор на въпроса даде експерт Василена Христова:

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
 
Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. “Основно трудово правоотношение” това е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. Казано с други думи, основно е първото възникнало по време трудово правоотношение.
 
Условията, при които един работодател зачита сходния характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.
 
От тук следва, че ако работникът или служителят работи на 8 часа по основния трудов договор, независимо по този договор дали му се изплаща или не допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, то по втория трудов договор за допълнителен труд не следва да се изплаща  допълнително месечно възнаграждение.
 
Работникът или служителят би имал право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при втория си работодател, в случай че по първия трудов договор той работи на непълно работно време, и само за времето, с което се допълва продължителността на работното време до 8 часа.

   
 
Вижте и още еидн пример за решен казус в Портал ТРЗ във видеото тук: 

 
Не губете повече време! Заявете своя абонамент с право на 6 писмени или комбинирани (писмени + телефон) консултации с наш експерт с 12-месечен достъп до Портал ТРЗ Нормативи! Имате само 48 часа до изтичането на офертата!

 

 

Нека Ви запознаем по-отблизо и с част от експертите, които ще бъдат на Ваше разположение 24/7/365:
 

доц. д-р Андрей Александров

Mагистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004).
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007).
 
В периода 2011-2015 г., Андрей Александров е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия.

Аспасия Петкова

Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.
 
Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.

Красимира Гергева

Завършила средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.
 
От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.
 
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.
Василена Христова

Завършила е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ град Свищов, Магистър по специалността  „Счетоводство”. Работила е като счетоводител в периода между 2003-2006 г.
 
Повече от 10 г. работи като Административен и Payroll специалист с различни частни организации. В момента работи като консултант в областта на трудовите правоотношения и социално осигуряване.

Eксперт за Портал ТРЗ Нормативи от 2016 г.


 

Как Портал ТРЗ Нормативи помогна на Вашите колеги през 2020-та година – вижте статистика във видеото тук:

 

 


 

Запознайте се и със стандартните абонаменти за Портал ТРЗ Нормативи, които предлагаме:

 


Абонамент за Портал ТРЗ Нормативи - 3 месеца + 3 писмени консултации с експерт

 Абонамент за Портал ТРЗ Нормативи - 6 месеца + 5 писмени консултации с експертАбонамент за Портал ТРЗ Нормативи - 12 месеца + 12 писмени+телефон консултации с експертАбонамент за Портал ТРЗ Нормативи - 24 месеца + 24 писмени+телефон консултации с експертА знаете ли, че можете да имате допълнителна отстъпка към избрания от Вас абонамент? Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получите 10% отстъпка от цената на абонамента. Освен това, членството в Клуб РС Издателство ще Ви даде и допълнителни преференции и отстъпки за лоялни клиенти.

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ